T ietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Tämä on Padelco Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 1.11.2022. 

Rekisterinpitäjä

Padelco Oy

Y-tunnus 2297618-6

timo.salminen@padelco.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Salminen

timo.salminen@padelco.fi

Rekisterin nimi

Padelco Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on 

  • henkilön suostumus 
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenpito. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys tai organisaatio, sähköposti , puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite

Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja niin kauan kun se on tarpeellista rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. 

Säännönmukaiset tietolähteet

.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys tai organisaatio, sähköposti , puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite

Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja niin kauan kun se on tarpeellista rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Käytämme seuraavia kolmannen osapuolen palveluita:  Google.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus 

  • tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa
  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. (pop UP)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Tällä sivulla Käytössämme on Google Analytics palvelut. 

Lisätietoa evästekäytännöistä voit lukea täältä: 

MITEN GOOGLE KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ